Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

Интернет-магазин книг з офтальмології

Профілактика правця

Правець - важке інфекційне захворювання з високою летальністю, яке може виникнути після різних травм з порушенням цілісності шкіри і слизової оболонки.
Найкращим методом попередження правця є активна імунізація правцевим анатоксином. Щеплення проводяться в дитинстві адсорбованою коклюшно-дифтерійно-правцевою (АКДП) вакциною і адсорбованим дифтерійно-правцевим анатоксином зі зменшеною концентрацією антигенів (АДП-М-анатоксин).
Після закінченого курсу імунізації організм людини зберігає здатність до швидкого вироблення антитіл на повторні введення анатоксину.
Для підтримання імунітету проти правця у дорослих на достатньому рівні необхідно періоднично один раз в 10 років проводити ревакцинацію шляхом однократної ін'єкцїі правцевого анатоксину.
Для попередження виникнення захворювання правцем у випадках травм необхідно проводити екстренну профілактику правця.
Екстренна профілактика правця передбачає первинну хірургічну обробку травмованих тканин і створення імунологічного захисту організму людини при допомозі правцевого анатоксину або шляхом одночасного введення правцевого анатоксину і протиправцевої сироватки або імуноглобуліну.
Але, якщо хворий не був активно імунізованнй в минулому, екстренна профілактика не може у всіх випадках гарантувати попередження захворювання. Крім цього, активно-пасивна профілактика зв'язана з ризиком розвитку негайних і віддалених реакцій і ускладнень, особливо, якщо застовують гетерогенну протиправцеву сироватку.
Для виключення необхідності повторного введення сироватки (у випадках повторних нових травм) всім особам, які отримали активно-пасивну імунізацію, необхідно обов'язково завершиш курс активної імунізації правцевим анатоксином для створення повноцінного імунітету.

Препарати, які застосовуються для активної профілактики при планових щепленнях

• Адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева вакцина (АКДП-вакцина.) вміщує в 1мл 10 одиниць зв'язування (ОЗ) правцевою анатоксину.
• Адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин (АДП-анатоксин) вміщує 1мл 20 ОЗ правцевого анатоксину.
• Адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеною концентрацією антигенів (АДП-анатоксин) вміщує в 1мл 10 ОЗ правцевого анатоксину.
• Адсорбований правцевий анатоксин (АП-анатоксин) очищений концентрований препарат, який вмішує в 1мл 20 ОЗ.

Препарати, які застосовуються для екстренної профілактики правця

• Протиправцевий людський імуноглобулін (ППЛІ) - препарат, отриманий з крові активно імунізованих людей.
Одна профілактична доза складає 250 міжнародних одиниць (МО).
• Протиправцева сироватка (ППС) - очищений і концентрований препарат, який приготовлений з крові гіперімунізованих коней.
Одна профілактична доза протиправцевої сироватки складає 3000 МО.

Контингенти, які підлягають активній імунізації проти правця

Активній імунізації проти правця підлягають всі люди, у яких немас протипоказань.
Активну імунізацію проводять препаратами, які вміщують правцевий анатоксин.
Для імунізації тонких важкоохоплюємих контингентів дозволяється застосування скороченої схеми імунізації, згідно якої первинну вакцинацію АП-анатоксином в подвоєнній дозі з первинною ревакцинацією через 1-2 роки і наступними ревакцинаціями у звичайній дозі АП-анатоксину (10 ОЗ) через кожні 10 років.

Екстренна профілактика правця

Екстренна профілактика правця показана при:
• Травмах з порушенням цілісності шкіри і слизової оболонки
• Відмороженнях і опіках другого, третього і чегверптого ступенів.
• Позалікарняних абортах.
• Пологах не в медачних закладах.
• Гангрені і некрозі тканин будь якого типу та абсцесах.
• Укусах тварин.
• Проникних пораненнях шлунково-кишкового тракту.

Екстренна профілактика правця починається з первинної хірургічної обробки рани з одночасним
проведенням специфічної профілактики правця.

Вводять тільки 0,5 мл правцевого анатоксину:
• Потерпілим дорослим (старше 18 років), які мають документальне підтвердження, що вони отримали раніше не менше 3-х ін'єкцій правцевого анатоксину, якщо останнє щеплення зроблене не більше 2-х років назад.
• Потерпілим будь-якого віку, які мають документальне підтвердження, що вони отримали дві ін'єкції правцевого анатоксину протягом останніх 5 років.
• Потерпілим будь-якого віку які мають документальне підтвердження, що вони отримали тільки одну ін'єкцію правцевого анатоксину протягом останніх двох років.
• Дітям старше 5 місяців і підліткам, які не мають документів про щеплення, в анамнезі яких не було протипоказань до щеплення, а також військо-вослужбовцям і бувшим військовослужбовцям.

Вводять 1 мл правцевого анатоксину і другим шприцом і в друге місце вводять ППЛІ250 МО або ППС 3000 МО

• Дорослим (старше 18 років), які немають ніяких даних про щеплення проти правця.
• Дворазово щепленим особам, якщо остання ін'єкція зроблена більше 5 років назад.
• Одноразово щепленим особам, якщо з моменту щеплення пройшло більше 2 років.
• Дітям, підліткам і дорослим, яким не проводилось щеплення проти правця і не має протипоказань для його проведення.
ППС вводиться тільки у випадках відсутності ППЛІ.

Всі особи, які отримали пасивну або активно-пасивну імунізацію, повинні бути в подальшому щеплені або ревакциновані 0,5 мл правцевого анатоксину у відповідності з віком в період від 6 місяців до 2 років.

Екстренна імунізація не проводиться

• Дітям і підліткам, які мають документальне підтвердження про проведення повного курсу планового щеплення у відповідності з віком незалежно від терміну останнього щеплення.
• Дорослим (старше 18 років), які мають документальне підтвердження, що вони отримали раніше не менше З ін'єкцій правцевого анатоксину, якщо останнє щеплення було зроблено протягом останніх 2 років.

Екстреінна профілактика правця при повторних травмах
При повторній травмі, яка сталася через 20 днів до 2 років після активно-пасивної імунізації проти правця без наступної ревакцинації, вводять тільки правцевий анатоксин 0,5 мл.
В подальшому при повторних травмах екстренну профілактику проводять, якщо термін більше 2-х років проводиться активно-пасивна імунізація за вищеописаною методикою.

Протипоказання проведенню екстренної профілактики правця
Основним протипоказанням проведенню протиправцевого щеплення є
• Підвищена чутливість до відповідного препарату
• Вагітність
а) В першій половині протипоказане введення правцевого анатоксину і протиправцевої сироватки,
б) В другій половині протипоказане введення протиправцевої сироватки.
Якщо протипоказане щеплення правцевим анатоксином і протиправцевою сироваткою, то воно проводиться протиправцевим людським імуноглобуліном (ППЛІ) 250 МО, що вирішується лікарем.

Умови і техніка проведення екстренної профілактики правця

Враховуючи, що після введення ППС і інших препаратів, які містять в собі правцевий анатоксин, в особливо чутливих людей може розвиватись шок і інші алергічні реакції, за кожним щепленим повинно бути медичне спостереження протягом години після щеплення, а в приміщенні, де проводиться щеплення, повинні бути засоби протишокової терапії.
Хворому необхідно також роз'яснити, що у випадку виникнення після щеплення значного недомагання, яке супроводжується головним болем, підвищенням температури або місцевою реакцією з набряком і почервонінням або з'явленням ознак сироваткової хвороби, він повинен негайно звернутись за медичною допомогою.

Екстренну профілактику правця проводять з дотриманням таких правил:
• Ампулу препарату перед застосуванням необхідно ретельно оглянути.
• Препарат не може використовуватись при відсутності на ампулі етикетки або немає повних даних на ній, при наявності тріщин на ампулі, наявності в препараті сторонніх включень, наявності пластівців, які не розбиваються, закінченому терміні придатності та неправильному зберіганні. • Непридатна для застосування мутна сироватка і з осадом або сторонніми включеннями. Перед введенням правцевого анатоксину ампулу струшують до отримання гомогенної суспензії, протирають стерильною змоченою спиртом ваткою і її розкривають.
• Зберігай розкриту ампулу з правцевим анатоксином або протиправцевою сироваткою можна не більше 30 хв, накривши її стерильною салфеткою.
• Препарат набирають в шприц з ампули довгою голкою з широким просвітом, а для ін'єкції застосовують іншу голку.
• Шкіру на місці вколу до і після ін'єкції протирають 70% спиртом.
• Перед введенням ППС обов'язково проводиться шкірна проба з конячою сироваткою «Діаферм», розведеною 1:100 для визначення чутливості організму до білків конячої сироватки.
• Внутрішньошкірна проба не ставиться тільки тоді, коли потерпілому протягом 1-3 днів перед введеням ППС проба була зроблена з розведеним 1:100 антирабічним гамаглобуліном з сироватки коня в зв'язку з необхідністю його введення.

Методика проведення проби

• Для проведення проби застосовують окрему ампулу, а також стерильний шприци з поділками на 0,1 мл і тонку голку.
• Після протирання шкіри на медіальній поверхні передпліччя вводять внутрішньошкірно 0,1 мл конячої сироватки «Діаферм», розведеної 1:100.
• Оцінку реакції проводять через 20 хв після введення.
# Проба вважається позитивною, якщо набряк або почервоніння досягають в діаметрі 1 см і більше.
• При негативній пробі ППС з ампули, маркірованої синім кольором, вводять підшкірно в дозі 0,1 мл.
• При відсутності реакції через 30 хв вводять всю решту дозу сироватки підшкірно (відкрита 30 хв. ампула з ППС повинна бути прикрита стерильною салфеткою).
# Особам з алергічними захворюваннями і реакціями на різні алергени, а также отримавшим раніше препарати з конячою сироваткою, перед введенням основної дози ППС рекомендується ввести антигістамінний препарат (піпольфен, димедрол, супрастин).
# Особам з позитивною реакцію на внутрішньошкірне введення 0,1 мл розведеної 1:100 конячої сироватки або отримавшим реакцію на підшкірне введення 0,1 мл, подальше введення ППС протипоказане.

Реакції на введення препаратів, які застосовуються при екстренній профілактиці

правця
Після введення ППС або препаратів, які вміщують анатоксин, в деяких випадках можуть розвиватись ускладнення (анафілактичний шок та інші алергічні реакції)
Враховуючи можливість шоку у особливо чутливих людей, необхідно забезпечити медичне спостереження за щепленими протягом години.
У випадках розвитку шоку проводяться протишокова терапія.

Послідовність надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоку та інших загальних алергічних реакціях
При анафілактичному шоці надання невідкладної допомоги проводиться терміново і в такій послідовності.
• Хворого укласти на кушетку, повернути його голову на бік і висунути нижню шелепу для попередження западання язика і асфіксії (зубні протези виймаються).
• До ніг прикласти теплу грілку.
• Вище місця введення препарату накласти джгут.
• Шкіру на місці введення препарату обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду, розведеного в 5 мл ізотонічного розчину хлориду натрію, обкласти льодом для сповільнення всмоктування препарату.
• Підшкірно ввести 0,5мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду, 2 мл кордіаміну, 2мл 10% розчину кофеїну-бензоат натрію, 60 мг преднізолону або 250 мг гідрокортизону або 8 мг дексаметазону.
# Ін'єкції кордіаміну і адреналіну повторюють через кожні 10-15 хвіиин до підвищення артеріального тиску.
# Якщо повторні підшкірні введення адреналіну неефективні, необхідно зробити внутрішньовенне вливання 0,5 мл 0.1 % розчину адреналіну гідрохлориду, розведеного в 10 мл 40 % розчину глюкози.
• При бронхоспазмі необхідно ввести 10 мл 2,4 % розчину еуфіліну, розведеного в 10 мл 40 % розчину глюкози.
• Ввести внутрішньом'язово 2 мл 5 % розчину супрастину (1 % розчину димедролу або 2,5 % розчину піпольфену) і через 20 хвилин повторити ін'єкцію препарату для нейтралізації циркулюючого в крові гістаміну.
• При появі симптомів серцевої недостатності і набряку легень внутрішньовенно ввести 0,5 мл 0,05 % розчину строфантину, розведеного в 10 мл 40 % розчину глюкози і 10 мл 2,4 % розчину еуфіліну, розведеного в 10 мл 40 % розчину глюкози.
• Через носовий катетер давати постійно вдихати потерпілому зволожений кисень.
• Через 20 хвилин джгут послабити і потім зняти.
Після виведення хворого з загрожуючого стану необхідно його госпіталізувати для продовження лікування.
У відділенні проводять крапельне вливання внутрішньовенно такої суміші: 5% глюкоза 300 мл, 0,1% розчин адреналіну гідрохлориду 1 мл, 0,05% розчин строфантину 0,5 мл, 90 мг преднізолону , 1% розчин мезатону 1 мл. У випадках набряку легень добавляють до цієї суміші 1 мл 1% розчину фурасиміду.
При судорогах і сильному збудженні внутрішньовенно вводять 1 мл 0,25% розчину дропередолу, розведеного в 5-10 мл ізотонічного розчину хлориду натрію.
Подальше лікування проводиться кортикостероїдами і антигістамінними препаратами для попередження пізніх ускладнень анафілактичного шоку (нефрит, міокардит, неврит та ін.) в дозах залежно від стану і віку хворого.
Якщо алергічна реакція не дуже виражена і проявляється у вигляді кропивниці, риніту, кон'юнктивіту або в іншій формі обмежуються накладанням джгута на руку вище місця введення препарату на 20 хвилин, обколюванням місця його введення 0,1 % розчином адреналіну гідрохлориду, розведеного в 5 мл ізотонічного розчину хлориду натрію одноразовим підшкірним введенням 0,5 мл 1 % розчину димедролу або 2,5% розчину дипразину.

Послідовність надання невідкладної допомоги дітям
• Хвору дитину кладуть на бік, шоб не було асфіксії блювотними масами або западанням язика, обкладають грілками, забезпечують достатній доступ свіжого повітря і дають вдихати зволожений кисень.
• На руку вище введення препарату накладають джгут.
• Місце введения препарату обколюють 0,1% розчином адреналіну гдрохлориду або 1% розчином мезатону (0,5 мл в 5 мл ізотонічного розчину хлориду натрію)
• Місце введення препарату обкладають льодом з метою сповільнення йото всмоктування.
• Після цього терміново проводять невідкладне лікування
- Підшкірно вводять 0,5-1мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду або 1% розчину мезатону, 0,1-1 мл 10% розчину кофеїну-бензоату натрію, 0,1-1 мл кордіаміну.
Залежно від важкості стану дитини розчин адреналіну вводять внутрішньом'язово або внутрішньовенно 0,5-1 мл в 10-20 мл ізотонічного розчину хлориду натрію
В особливо важких випадках 0,1% розчин адреналіну вводять в серцевий м'яз, через 10-15 хвилин після введення адреналіну гідрохлориду вводять підшкірно 0,3-0,5 мл 5% розчину ефедрину гідрохлориду.
- Внутрішньом'язово вводять ангістамінні препарати: 0,25-1 мл 1% розчину димедролу або 2% розчину супрастину.
- При відсутності ефекту від вище переліченого лікування внутрішньовенно вводять 0,5-1 мл 3 % розчину преднізолону розведеного в 10 мл 20 % розчину глюкози (вводити повільно!).
При тривалому важкому стані проводять внутрішньовенні крапельні вливання 5 % розчину глюкози і ізотонічного розчину хлориду натрію з мезатоном.
- Внутрішньовенно вводять корглікон або строфантин в 10 % або 20 % розчині глюкози (вводити повільно!).

Назва препарату                          Вікова доза (вік в роках)
                                                  1-2   3-5   6-7   8-9   10-14
Корглікон                                   0.10  0.20  0,25  0,50  0,75
Строфантин                                0.10  0.15  0,20  0.25  0,50

Добова доза преднізолону визначається із розрахунку 1-2 мг на 1 кг маси тіла, а при дуже важкому стані до 4 мг на 1 кг ваги.

Відмінення кортикостероїдів повинно бути поступовим!
Всі хворі з анафілактичним шоком повинні бути госпіталізовані. Транспортування хворих допускається після виведення із загрожуючого стану.

Реєстрація екстренної профілактики правця

Відомості про хворого і проведену екстренну профілактику правця записують в журнал реєстрації надання допомоги при травмах в розділ «Екстренна профілактика правця», де записують дату, назву препарату (АП-анатоксин, ППС, ППЛІ), час введення, дозу, серію, інститут-виготовлювач, а також реакції на його введення.
Ці дані повинні бути також записані і в амбулаторну карту хворого, історію розвитку дитини або історію хвороби і в журнал обліку профілактичних щеплень.
Для визначення імунного стану людей до правця проводять реакцію пасивної гемаглютинація (РПГА).
У випадках відсутності умов для проведення РПГА, ставиться внутрішньошкірна проба з тетаніном.