Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

Интернет-магазин книг з офтальмології

Добовий контроль ВГД при використанні латанопросту, травопросту і біматопросту у пацієнтів з ексфоліативної глаукомою і офтальмогіпертензією

Мета дослідження

Порівняти вплив латанопросту, біматопросту і травопросту на добові коливання рівня внутрішньоочного тиску (далі - ВОТ) ​​у пацієнтів з офтальмогіпертензіей і з ексфоліативної глаукомою.

Методи
Проспективне, рандомізоване, одиночне масковане, паралельне дослідження за участю 15 пацієнтів в кожній групі лікування. Після періоду вимивання будь-якого з раніше призначених препаратів кожного пацієнта проводили базове добове вимірювання ВГД в 06-00, 09-00, 12-00, 15-00, 18-00, 21-00 і 24-00 ч. Потім, пацієнти були рандомізовані на групи для отримання латанопроста, травопросту або біматопросту 1 раз в день протягом 3 місяців. Добовий моніторинг рівня ВГД було проведено на 1й тиждень, в 1й і 3й місяці дослідження.

Результати
Максимальні і мінімальні цифри ВГД були зафіксовані о 06:00 і 18-00-21-00 год. Не було суттєвої різниці між групами лікування протягом доби протягом періоду спостереження за винятком першого тижня. На 1й тижня дослідження в групі травопросту реєструвалося більш значне зниження рівня ВГД, ніж в групах латанопросту і біматопросту. Всі препарати значно знизили середній рівень добового ВОТ з початкового рівня (P = 0,001 для кожного). Незважаючи на відсутність значної різниці в зниженні рівня ВГД на 1й тиждень і в 1й місяць дослідження, біматопрост продемонстрував більш значне зниження добового ВОТ (7.9 ± 1.4) проти травопросту (6.6 ± 0.5) в кінці третього місяця дослідження (P = 0,003). Середньодобовий рівень ВГД був найнижчим в групі травопросту протягом усього періоду спостереження. Відмінності в групах лікування були значні для травопросту проти латанопросту (P = 0,007) і травопросту проти біматопросту (P = 0.001) на третій місяць.

Висновок
Латанопрост, травопрост і біматопрост ефективні в зниженні рівня добового ВОТ у пацієнтів з ексфоліативної глаукомою і офтальмогіпертензіей. Необхідне проведення більш масштабних досліджень для оцінки ефективності даних препаратів при даній патології.

Ключові слова
Ексфоліативний синдром; добовий рівень ВГД; латанопрост; травопрост; біматопрост.