Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

Протокол надання медичної допомоги хворим із злоякісними новоутвореннями очної ямки ( ангіосаркомою, фібросаркомою, рабдоміосаркомою)

Код МКХ – 10
С 69.6

Ознаки та критерії діагностики:
Симптоми орбітальних новоутворень – диплопія, постійний набряк верхньої повіки, болі в орбіті, прогресуючий екзофтальм, сльозотеча, здавлення судинно-нервового пучка в орбіті, неможливість змикання повік, кератопатія, набряк або атрофія зорового нерва, пухлина на комп’ютерної томограмі.
Ангіосаркома – характерний надзвичайно агресивний ріст, частіше зустрічається у чоловіків до 35 років, рано дає метастази.
Фібросаркома - спочатку розвивається зміщення ока і обмеженість рухів ока, екзофтальм розвивається поступово, руйнує стінки орбіти і проростає у порожнину черепа.
Рабдоміосаркома – з’являється на сьомому році життя, але може зустрічатись у немовлят і у дорослих. Характеризується раптовим виникненням і швидким прогресуванням, метастазуванням. Супроводжується набряком повік, при пальпації виявляють пухлину у верхньоназальній частині повік або під кон’юнктивою, в анамнезі – носові кровотечі. На комп’ютерній томограмі пухлина має чіткі контури тільки у верхній частині орбіти з назального боку, деструкція кісток орбіти.

Рівні надання медичної допомоги:
Третій рівень – стаціонар офтальмологічного профілю

Обстеження:
1. Зовнішній огляд
2. Візометрія
3. Периметрія
4. Біомікроскопія
5. Офтальмоскопія
6. Рентгенографія орбіти і черепа
7. Комп’ютерна томографія черепа
8. Ехографія
9. Тонкоголкова аспіраційна біопсія пухлини (за показаннями

Обов’язкові лабораторні дослідження:
1. Загальний аналіз крові
2. Загальний аналіз сечі
3. Кров на RW
4. Цукор крові
5. Hbs-антиген

Консультації спеціалістів за показаннями:
1. Терапевта
2. ЛОР
3. Онколога

Характеристика лікувальних заходів:
Об’єм хірургічного втручання залежить від локалізації пухлини і її поширеності. Якщо пухлина обмежена надкістницею і не проростає у зоровий канал, верхню і нижню щілини то ефективна піднадкістнична екзентерація орбіти, при якій пухлина видаляється в тарзоперіостальному мішку з подальшим променевим лікуванням і хіміотерапією. При фібросаркомі – піднадкістнична орбітотомія – локальна електро, лазерексцізія. При ураженні кісток орбіти – піднадкістнична орбітотомія недоцільна. Фібросаркома рефрактерна до променевої терапії.
При рабдоміосаркомі застосовують місцеву променеву терапію і системну хіміотерапію;
хірургічне видалення – локальна ексцизія можлива тільки в початковій стадії у комбінації з хіміотерапією зовнішнім опромінюванням орбіти.
Подальше лікування, після видалення пухлини, променеву терапію та хіміотерапію визначає онколог.
При неможливості провести адекватне лікування на місці – направити хворого до онко-офтальмологічного центру інституту очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П. Філатова АМН України.

Кінцевий очікуваний результат – збереження життя

Термін лікування – 7-10 днів

Критерії якості лікування:
Видалення вмісту орбіти, відсутність запальних симптомів, збереження життя.

Можливі побічні дії та ускладнення:
Рецидив новоутворення. Дистанційні метастази.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень:
Немає

Вимоги до режиму праці, відпочинку та реабілітації:
Хворі непрацездатні 4-6 тижнів. Подальше лікування. При прогресуванні хвороби - інвалідність.