Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

Протокол надання медичної допомоги хворим із пухлинами сльозового мішка

Доброякісний або злоякісний характер пухлини визначається на підставі гістологічного дослідження видаленої пухлини. Усі пухлини сльозового мішка слід розглядати як злоякісні, бо вони мають тенденцію до малігнізації.
Код МКХ – 10
D 31.5
С 69.5

Ознаки та критерії діагностики:
Серед пухлин сльозового мішка розрізняють – папіломи, карциноми, аденоми, лімфоми, саркому і гранульому.
Незалежно від характеру пухлини сльозового мішка усі вони, у своєму розвитку проходять 4 стадії:
І стадія – не має клінічних ознак і проявляється сльозотечею. При натисканні на мішок – може бути гнійне виділення.
ІІ стадія – характеризується утворенням припухлості в ділянці мішка (хронічний гнійний дакріоцистит), при пальпації визначається щільна, еластична пухлина. Пухлина прогресує у рості, з’являється гіперемія шкіри над пухлиною і вона спаюється зі шкірою. При натисканні на мішок – гнійно-сукровичне виділення; рідина в порожнину носа не проходить.
ІІІ стадія – припухлість і набряк в ділянці мішка, витискається сукровичне виділення, симптом „кривавих сліз”.
ІV стадія – проростання навколо мішка та в орбіту. Регіональні або дистанційні метастази.
Гранульома – не є істинною пухлиною, це проліферативний процес, який розвивається внаслідок хронічного запалення, травми або необережного зондування. Клінічно не відрізняється від пухлини сльозового мішка.

Рівні надання медичної допомоги:
Третій рівень – стаціонар офтальмологічного профілю

Обстеження:
1. Візометрія
2. Периметрія
3. Біомікроскопія
4. Офтальмоскопія
5. Рентгенографія орбіти
6. Комп’ютерна томографія
7. Ехографія
8. Тонкоголкова аспіраційна біопсія пухлини (за показаннями)

Обов’язкові лабораторні дослідження:
1. Загальний аналіз крові
2. Загальний аналіз сечі
3. Кров на RW
4. Цукор крові
5. Hbs-антиген

Консультації спеціалістів за показаннями:
1. Терапевта
2. ЛОР
3. Онколога

Характеристика лікувальних заходів:
Хірургічне видалення пухлини. Усі пухлини сльозового мішка треба видаляти як можна повністю у межах здорових тканин. Операцією вибору – є екстирпація всього мішка з проведенням дакріоцисторіностомії. В після операційному періоді, на підставі гістологічного дослідження, треба проводити променеве лікування, за показаннями – хіміотерапію.
Саркома – при локалізації пухлини в межах мішка – видалення мішка з наступним зовнішнім опромінюювам. При проростанні пухлини в орбіту показане видалення мішка і екзентерація орбіти
При неможливості провести адекватне лікування на місці – направити хворого до онко-офтальмологічного центру інституту очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П. Філатова АМН України.

Кінцевий очікуваний результат – відновлення сльозовідведення, можливо збереження ока

Термін лікування – 7-10 днів

Критерії якості лікування:
Видалення пухлини, відсутність запальних симптомів, відновлення сльозовідведення.

Можливі побічні дії та ускладнення:
Неповне видалення уражених тканин, рецидив новоутворення, інфікування

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень:
Немає

Вимоги до режиму праці, відпочинку та реабілітації:
Терміни непрацездатності визначаються подальшим променевим лікуванням та хіміотерапією.