Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

Интернет-магазин книг з офтальмології

Методи корекції зору: оптичні, хірургічні, лазерні

До оптичних методів корекції зору належать: окулярна корекція, контактні лінзи, інтраокулярна корекція, кератотомія, ексимерлазерна корекція зору.

Корекція окулярами

Окулярні лінзи мають властивість заломлювати промені світла, тобто відхиляти їх від початкового напрямку. Заломлювальну силу лінзи вимірюють величиною, оберненою до головної фокусної відстані лінзи.

Залежно від положення головного фокуса окулярні лінзи поділяють на:
• збиральні, що називають конвекс-лінзами і позначають знаком +. У них головний фокус відносно джерела світла розташований позаду лінзи, і вони надають паралельним променям збіжного характеру, їх застосовують для корекції гіперметропії та пресбіопії;
• розсіювальні (конкав-лінзи), що позначаються знаком - . Головний фокус лежить перед лінзою, паралельним променям надає розбіжного характеру. їх застосовують для корекції міопії.

Розрізняють неастигматичні, або сферичні, лінзи, в яких заломлювальна сила у всіх меридіанах однакова, і астигматичні або циліндричні, в яких заломлювальна сила у двох взаємоперпендикулярних меридіанах різна.

Окулярні лінзи, особливо значної заломлювальної сили, створюють для зору низку небажаних побічних явищ: впливають на величину зображення на сітківці, утруднюють правильне сприйняття простору, спотворюють форму предметів. У міру користування окулярами і звикання до них ці явища минають. У разі призначення та виготовлення окулярів, необхідно враховувати деякі оптичні недоліки лінз, головним чином астигматизм косих пучків. Річ у тому, що промені світла після проходження через центральні й периферійні частини лінзи заломлюються неоднаково і збігаються не в одній фокусній точці. Унаслідок цього сферичні лінзи в разі бічних напрямків погляду набувають властивостей циліндричних, а в циліндричних різко змінюється різниця між заломлювальною силою головних меридіанів.
Для зручності хворих існують також багатофокальні окулярні лінзи, що складаються з кількох частин, кожна з яких призначена для зорової роботи на конкретних відстанях.

Найвідповідальнішою справою є призначення окулярів дітям, оскільки оптична корекція може впливати на процес рефрактогенезу.

В оптичному відношенні найдосконалішим видом корекції зору є контакті лінзи, які виготовляють з пластичних матеріалів. їх накладають безпосередньо на передній сегмент очного яблука, і вони складають з оком єдину оптичну систему.

Контактні лінзи

Контакті лінзи вигідно відрізняються від звичайних окулярів і в косметичному відношенні, оскільки не помітні для оточуючих. Під час зміни напрямку погляду контактна лінза повторює всі рухи очного яблука. Контакті лінзи можна носити безперервно від 4 до 16 год і більше. їх переносність залежить від форми і виду лінзи, матеріалу, з якого її виготовлено, відповідності внутрішньої поверхні лінзи поверхні очного яблука, від візуального ефекту та індивідуальної чутливості.

Залежно від матеріалу виготовлення контактні лінзи можуть бути жорсткі (виготовлені з різних пластичних матеріалів) та м'які (виготовлені з гідроколощних матеріалів).

Жорсткі контактні лінзи відчуваються оком як стороннє тіло, але гострота зору в них вища, оскільки матеріал, з якого їх виготовлено, є прозорішим, і вони краще нейтралізують рогівковий астигматизм.

М'які контактні лінзи практично не відчуваються оком, і їх можна носити близько 2 тиж.
Показання до призначення контактних лінз можуть бути:
професійними — актори, спортсмени, під час роботи за умов різких перепадів температури;
медичними — висока короткозорість, астигматизм, кератоконус, однобічна афакія, анізометропія;
косметичні.

Хірургічна корекція

Для корекції зору за відсутності кришталика застосовують інтраокулярну корекцію або штучний кришталик.
Прямим показанням до інтраокулярної корекції є монокулярна афакія в разі повноцінного зору на другому оці й необхідності бінокулярного зору в професійній діяльності хворого.

Для виготовлення: штучних кришталиків інтраокулярних лінз (ІОЛ) використовують два види матеріалу: для оптичної частини — високоочищений поліметилметакрилат, а для частини, що фіксує лінзу, — різноманітні інертні полімери (рідше — метали).
Під час розроблення різних видів ІОЛ значну увагу приділяють методам фіксації лінзи в оці. Існують різноманітні способи фіксації: з опорою на кут передньої камери, на райдужку в ділянці зіниці ірис-кліпс-лінзи, на райдужку поза зіницею — екстрапупілярні ірис-лінзи, до капсули кришталика, з іридокапсулярною фіксацією — у просторі між райдужкою і капсулою, як правило, в ірвдокапсулярних спайках, з опорою на війчасту борозну.

Віддалені наслідки показали, що задньокамерні лінзи, якщо вони не фіксовані, мають тенденцію до зміщення у скловидне тіло, що супроводжується тяжкими запальними процесами.

Загальна запальна реакція, що розвивається під час застосування ІОЛ, переважно не становить серйозної небезпеки. Однак у віддалені терміни після операції в очах часто виникають трофічні розлади, в першу чергу дистрофія рогівки з набряком усіх шарів. Проте ці ускладнення за своєчасного лікування легко піддаються консервативній терапії.

До тяжких ускладнень належать епітеліально-ендотеліальні дистрофії рогівки і набряк жовтої плями. У цих випадках дуже важливе своєчасне раннє діагностування і лікування для запобігання тяжчим наслідкам.

Кератотомія — це можливість зменшення загальної рефракції при стаціонарній міопії внаслідок зменшення заломлювальної сили рогівки.
Операцію кератотомії було розроблено в 1950 р. за допомогою передніх периферійних радіальних надрізів рогівки, що дає можливість збільшити радіус кривизни над зіничною ділянкою і тим самим зменшити її заломлювальну силу.

Такі рефракційні операції застосовують у разі стабільної міопії слабкого та середнього ступеня (особливо в разі однобічної або за різних ступеней міопії на обох очах).

Радіальну кератотомію також застосовують як другий етап після стабілізації прогресуючої міопії за допомогою склеропластики. Таку комбіновану операцію називають склерокератопластикою.

У деяких клініках операцію радіальної кератотомії при середньому та високому ступенях міопії у хворих проводять у кілька етапів. Проте постійні віддалені спостереження за такими пацієнтами свідчать, що здебільшого максимальний рефракційний ефект спостерігається від першої серії надрізів.

Після радіальної кератотомії хворі протягом трьох років перебувають під активним диспансерним наглядом. Відзначено, що рефракційний ефект стабілізується до кінця першого року після операції. Підвищення зору без корекції (60—100 %) отримано при слабкому та середньому ступенях міопії, значне підвищення зору — у разі високого ступеня міопії. Після проведених операцій дуже рідко спостерігались ускладнення — до 1 % випадків. Ними можуть бути ірити або кератити різної етіології (частіше герпетичні). Серед віддалених ускладнень найчастіше спостерігалася бульозна кератопатія, що можна пояснити біологічними властивостями рогівки (наприклад, зменшення кількості рогівкового ендотелію).
Операцію кератотомії проводять і для корекції астигматизму, але у модифікованому вигляді. Радіальний метод дає змогу зменшити рефракційну силу рогівкового меридіана, уздовж якого проведено надріз. Застосування так званого тангенціального методу кератотомії дає можливість зменшити рефракційну силу меридіана, який перетинає надріз, і збільшити силу меридіана паралельно надрізу;
Показанням до операції при астигматизмі є астигматизм понад 2.0 дптр, астигматизм, який не може бути виправленим за допомогою лінз, астигматизм з косою віссю.

Операцію радіальної кератотомії, запропоновану Т. Сато, було модифіковано і застосовано одночасно для великої кількості хворих академіком С.М. Федоровим. Він організував та очолив Інститут мікрохірургії ока, а також розгалужену систему філіалів у багатьох країнах. За його методикою операцію передньої дозованої кератотомії проводять за допомогою бригадного методу, який має як переваги, так і недоліки, порівняно з традиційними оперативними втручаннями.

В Україні операції дозованої радіальної кератотомії за допомогою традиційних методів (одним хірургом) проводять у Центрі мікрохірургії ока (м. Київ), НДІ очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова (м..Одеса).

Лазерна корекція зору

Останнім часом в Україні було впроваджено нову форму оперативної корекції зору — за допомогою ексимерного лазера. Зміну заломлювальної сили рогівки проводять за рахунок зміни товщини рогівки шляхом її випарювання або шляхом зменшення товщини строми. Такі операції проводять у приватних клініках Києва та в НДІ очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова.