Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

Рефракція ока: еметропія, міопія, гіперметропія.

Однією з головних умов нормального ясного зору є отримання чіткого зображення оточуючих предметів на сітківці. Зниження зору вдалину чи зблизька, яке зумовлене рефракцією, тобто заломлюючою системою ока, в різні періоди життя різне практично в усіх людей. Знання законів заломлення променів світла оптичним апаратом ока, необхідної окулярної корекції його, дозволяє встановити, як люди бачать предмети на різних відстанях у різному віці, як допомогти при зниженні гостроти зору й запобігти її прогресуванню. Такі дані вивчаються в середній школі і є важливими через фізіологічні зміни заломлення світла всіх індивідуумів.

Рефракція - це заломлення світла в оптичній системі ока.
Оптичний апарат ока складається:
- з оптичної системи, яка представлена рогівкою, кришталиком, склоподібним тілом, вологою передньої та задньої камер ока. Сумісна дія елементів цієї системи забезпечує заломлення променів, які відбиваються від предметів, що розглядаються. Сумарна заломлююча сила ока складає приблизно 60 дптр (фізична рефракція).
- зі сприймаючої системи - сітківки.

Чітке зображення предметів на сітківці утворюється за умови співпадіння головного оптичного фокуса з положенням сітківки (клінічна рефракція).

Види клінічної рефракції:
- еметропія (співрозмірна);
- аметропія: міопія, гіперметропія (мал. 2.1).

При еметропії паралельні промені, які йдуть від віддалених предметів, збираються на сітківці. У такому випадку довжина очного яблука та оптична сила ока співпадають.

При міопії (короткозорість) паралельні промені, які йдуть від віддалених предметів, збираються перед сітківкою. Відповідно на сітківці формується нечіткий образ. У даному випадку має місце невідповідність довжини ока й оптичної сили ока (вона більша за необхідну). Для того, щоб перевести головний фокус на сітківку і мати чітке зображення, необхідно зменшити оптичну силу ока. Це можливо завдяки розсіюючим скельцям (мінусові скельця).

При гіперметропії (далекозорість) паралельні промені, які йдуть від віддалених предметів, не збираються в оці: головний фокус знаходиться за оком. Оптична сила ока недостатня для даного очного яблука. Для нормального зору необхідно збільшити оптичну силу ока. Це можливо завдяки збираючим скельцям (плюсові скельця).

Еметропія

                              Еметропія (співрозмірна рефракція)
Паралельні промені світла фокусуються точно на сітківці. Позитивна лінза з оптичною силою 1 дптр фокусує паралельні промені світла в точку, що знаходиться від неї на відстані 1 м.

Гіперметропія, далекозорість.

                               Гіперметропія
Точка, в якій фокусуються паралельні промені світла, знаходиться за сітківкою.
Хід променів у гіперметропічному оці при корекції за допомогою лінзи,
що збирає промені.

Міопія, короткозорість

                                   Міопія
Паралельні промені світла фокусуються в точці, що знаходиться перед сітківкою.
Хід променів у короткозорому оці при корекції за допомогою лінзи,
що розсіює промені.
                                                         Мал. 2.1. Рефракція