Офтальмологія Vizio.com.ua

Дивись на світ здоровими очима!

15.6 Недостатність конвергенції

Скарги
Дискомфорт в оці, біль голови, сонливість, розпливчастість зору при читанні або виконанні роботи на близькій відстані. Ця патологія найбільш характерна для підлітків та людей молодого віку, але може траплятися і при пресбіопії.

Основний об'єктивний симптом
Неможливість підтримувати бінокулярне бачення близько розміщених предметів унаслідок зниження амплітуди потужності зливної конвергенції (див. далі "Обстеження").
Інші симптоми
Далеко розміщена ближня точка конвергенції, екзофорія, більше виражена при близькому зорі, ніж при далекому, знижена амплітуда акомодації.

Етіологія
Перевтома або нездужання, приймання медикаментів, увеїт, тонічна зіниця Аді (Adie), окуляри, які викликають ефект призми з основою назовні. Процес часто ідіопатичний.

Диференціальний діагноз
(Інші причини напруження очей при читанні)
• Нескоригована аномалія рефракції (особливо далекозорість та астигматизм).
• Недостатність акомодації. Симптоматика з'являється через 20-40 хвилин читання; та ж вікова група, для якої характерна недостатність конвергенції, але в цьому випадку можливості зливної конвергенції є достатніми. Коли призму в 4 дптр з основою всередину розмістити перед оком під час читання, то пацієнти з недостатністю акомодації відзначають розпливчастість букв, тоді як при недостатності конвергенції шрифт виглядає чіткішим. У пацієнтів із недостатністю акомодації є користь при застосуванні окулярів для читання, а в осіб із недостатністю конвергенції — немає.

Обстеження
1. Визначити маніфестну рефракцію (без циклоплегії).
2. Знайти ближню точку конвергенції: попросіть пацієнта сфокусувати погляд на акомодаційній мішені (напр., гумка на олівці) та повідомити, колн з'являється роздвоєння образу мішені при її наближенні до нього. У нормі ближня точка конвергенції є менше 6-8 см.
3. Перевірити наявність екзодевіації або езодевіації (збіжну або розбіжну косоокість) при погляді на близькі і віддалені предмети, застосовуючи тест із затулюванням (див. додаток 2) або тест Меддокса (Maddox) із паличкою.
4. Виміряти зливну здатність пацієнта на близькій віддалі: попросіть пацієнта зосередити погляд на акомодаційній мішені на його віддалі читання. За допомогою набору призм повільно збільшуйте силу призми з основою назовні призматичної лінзи перед одним з очей до моменту появи двоїння (переломна точка), тоді повільно зменшуйте силу такої ж лінзи до зникнення двоїння (точка відновлення). Низька величина переломної точки (10-15 призматичних діоптрій) та/або низька величина точки відновлення характерні для недостатності конвергенції.
5. Помістіть призму силою в 4 дптр основою всередину перед оком, коли пацієнт читає, і з'ясуйте, чи шрифт виглядає чіткішим чи більш розпливчастим, щоб виключити недостатність акомодації.
6. Визначити циклоплегічну рефракцію (після проведення усіх попередніх досліджень та вимірювань).
Примітка. Описані вище тести проводять при одягнутих окулярах (тих,
якими пацієнт користується для роботи із зосередженням погляду на
близькій віддалі).

Лікування недостатності конвергенції

1. Скоригувати помилку рефракції (при гіперметропії вона повинна бути дещо недокоригованою, при міопії — повна корекція).
2. Вправи для тренування погляду зблизька (напр., із олівцем): пацієнт вчиться фокусувати погляд на гумці олівця, який повільно переміщає з віддалі простягнутої руки в напрямі до обличчя. Пацієнт повинен намагатися утримати нероздвоєне зображення предмета. При появі двоїння вправу виконують спочатку. Метою є досягнення щораз меншої віддалі від очей до предмета, при якій не виникає двоїння. Вправу повторюють по 15 разів 5 разів надень.
3. Вправи для тренування погляду зблизька за допомогою призм з основою назовні (для пацієнтів, у яких ближня точка конвергенції є задовільною, та тих, хто опанував описану в попередньому пункті вправу): вправу із олівцем, яку описано вище, проводять із встановленою перед одним оком призмою з основою назовні силою 6 дптр.
4. Рекомендувати пацієнту добре освітлення і знаходити час для релаксації між періодами концентрованої роботи на близькій віддалі.
5. Пацієнтам старшого віку та тим, у кого не спостерігається поліпшення, незважаючи на виконання вище описаних вправ, іноді допомагають окуляри для читання з призмами основою всередину.

Подальший нагляд за хворим
Це патологія не є ургентною. Повторний огляд пацієнта слід провести через місяць.